Ziekte als handreiking naar spirituele groei

Of je nu 18 bent of 88, een ziekte kan je wereld op z'n kop zetten en kan veel vragen oproepen. Waarom overkomt mij dit? Waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik misdaan? Deze overtuigingen lijken voort te komen uit een moralistische opvatting over schuld en boete. Ik kies ervoor om op een andere manier naar ziekte te kijken. Niet vanuit een schuldvraag maar vanuit een liefdevolle roep van de ziel om heling.

- Je bent ziek en je bent in behandeling binnen de reguliere gezondheidszorg.
Daarnaast heb je behoefte om vanuit spiritueel oogpunt naar je ziekte te kijken.

- Je bent ziek en nu je terugkijkt op je leven heb je de behoefte om de balans op te maken. Misschien heb je twijfels, worstel je met schuldgevoel of voel je je angstig.

- Je bent ziek en je hebt behoefte aan een gesprek over zingeving. Je hebt een kerkelijke achtergrond maar je Godsbeeld sluit niet meer aan bij je geloof van toen.

Lichaam en geest zijn één.

Wat er op geestelijk niveau gebeurt, heeft altijd zijn weerslag in het lichaam. Pijn, kwalen en ziekten kun je zien als signalen van disbalans. De signalen kunnen je aanwijzingen geven ten aanzien van bepaalde overtuigingen over jezelf en het leven. Blijven we de signalen structureel negeren, dan worden de waarschuwingen sterker. De ziel geeft als het ware een boodschap.
Overtuigingen die al sinds tijden diep ingekerfd zitten op onze ziel, zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen en te duiden. Duiden doen we dan ook niet, maar we kunnen wel kijken welke overtuigingen ermee samenhangen en hoe die geworteld zijn in je leven. Door contact te maken en goed te luisteren naar je lichaam kan je ziel zich weer laten horen en daarmee komen tot heling. Op fysiek niveau kunnen cellen, weefsels en uiteindelijk organen zodanig beschadigd zijn waardoor herstel niet altijd meer mogelijk is. Op zielsniveau is elk stapje naar heelwording er één en dat komt jouw essentie ten goede.

Hoe kan ik je helpen?

We hebben een aantal gesprekken. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van jouw behoefte. We maken gebruik van verschillende werkvormen. Dat kan zijn lichaamswerk, meditaties en visualisaties, maar ook tekenen en collages maken.
- Je laat de belemmerende overtuiging ten opzichte van jezelf los.
- Je veroordeelt jezelf niet langer en bevestigt de heilzame intentie om jezelf liefdevol te bejegenen.
- Je laat wrok en boosheid ten opzichte van jezelf los.
- Je vergeeft jezelf en de ander om zo vrij te zijn en verder te gaan.
Ik werk samen met de reguliere gezondheidszorg en raad nadrukkelijk aan nauw contact te onderhouden met je eigen huisarts. Mijn dienst is geen vervanging van reguliere geneeskundige handelingen.

“De vraag naar de zin van het leven is eigenlijk een verkeerde vraag.
Het is het leven dat vragen stelt. Aan ons.
Ons hele bestaan is niets anders dan antwoord geven.”
(Viktor E. Frankl)

 

Heb je vragen of wil je meer informatie >>

 


 

 

 

'Vonny liet het niet alleen bij inzicht geven, maar gaf ook praktische tips om op en andere manier om te gaan met de moeilijkheden, en hoe om te gaan met de eraan verbonden emoties.' (Henk H.)

 

'Ik wil je bedanken omdat je mij weer levenslust en zelfvertrouwen hebt gegeven.Leren omgaan met de MS en van mij zelf heb leren houden. Ik zal jou en onze gesprekjes gaan missen. (J.G)

 

‘Het is voor mij wel een enorme eye opener geweest hoe ik mezelf in de passiviteit gevangen hield. Heel veel dank voor je aandacht; je opmerkingsvermogen en inzichten die je me gegeven hebt. In ieder geval tot ziens.’ (Chris K.)

 

Spreng zin van ziek zijn